NAWROT, J. Aluzje literackie w teologicznej ocenie działań arcykapłana Szymona w 1 Mch 14,5. The Biblical Annals, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 5–23, 2021. DOI: 10.31743/biban.9926. Disponível em: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/9926. Acesso em: 30 maj. 2023.