Chwiła, Dorota. 2022. „Marek Parchem (tł. I oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: Tekst Aramejski – przekład – Aparat Krytyczny – Przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021)”. The Biblical Annals 12 (2):329-32. https://doi.org/10.31743/biban.13555.