Rubinkiewicz, Ryszard. 2017. „Królestwo Boże W Literaturze Apokryficznej Starego Testamentu”. The Biblical Annals 38 (1):59-74. https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2571.