Czerski, Janusz. 2017. „Idea świętości Boga W słownictwie Nowego Testamentu”. The Biblical Annals 14 (1):65-80. https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/2621.