Piwowar, Andrzej. 2017. „Jezus Zmartwychwstał Czy Został Obdarzony Zmartwychwstaniem? Interpretacja Nowotestamentalnych Form Strony Biernej Czasownika ἐγείρω”. The Biblical Annals 7 (2):251-69. https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/950.