Popko, Łukasz. 2017. „Piotr Jaworski, Tożsamość Proroka W świetle Jr 23,9-40. Studium Egzegetyczno-Teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)”. The Biblical Annals 7 (2):287-90. https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953.