Nawrot, Janusz. 2021. „Aluzje Literackie W Teologicznej Ocenie działań arcykapłana Szymona W 1 Mch 14,5”. The Biblical Annals 11 (1):5-23. https://doi.org/10.31743/biban.9926.