Chwiła, D. (2022) „Marek Parchem (tł. i oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021)”, The Biblical Annals, 12(2), s. 329–332. doi: 10.31743/biban.13555.