Kubiś, A. (2018) „Dlaczego w relacji Mateusza (21,1-11) Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na dwóch osłach? Część 2: Motywy obecności dwojga zwierząt w tekście Mateusza”, The Biblical Annals, 8(2), s. 213–258. doi: 10.31743/ba.2018.8.2.04.