Popko, Łukasz (2017) „Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)”, The Biblical Annals, 7(2), s. 287–290. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953 (Udostępniono: 28 marzec 2023).