Popko, Łukasz (2017) “Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)”, The Biblical Annals, 7(2), pp. 287–290. Available at: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953 (Accessed: 23 June 2024).