Nawrot, J. (2021) „Aluzje literackie w teologicznej ocenie działań arcykapłana Szymona w 1 Mch 14,5”, The Biblical Annals, 11(1), s. 5–23. doi: 10.31743/biban.9926.