[1]
T. B. Bąk, „Działalność Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku akademickim 2020/2021”, BibAn, t. 12, nr 1, s. 169–198, sty. 2022.