[1]
D. Chwiła, „Marek Parchem (tł. i oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021)”, BibAn, t. 12, nr 2, s. 329–332, kwi. 2022.