[1]
G. Witaszek, „Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych”, BibAn, t. 42, nr 1, s. 27–43, cze. 2017.