[1]
J. Homerski, „Ks. Czesław Jakubiec, Księga Hioba. Wstęp - Przekład z oryginalu – Komentarz -Ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu VII/1; Poznań 1974)”, BibAn, t. 23, nr 1, s. 104–106, lip. 2017.