[1]
J. Szlaga, „Kronika Szkoły Biblijnej przy Wydziale Teologicznym KUL za rok akademicki 1977/1978”, BibAn, t. 26, nr 1, s. 67–72, lip. 2017.