[1]
A. Piwowar, „Jezus zmartwychwstał czy został obdarzony zmartwychwstaniem? Interpretacja nowotestamentalnych form strony biernej czasownika ἐγείρω”, BibAn, t. 7, nr 2, s. 251–269, kwi. 2017.