[1]
Łukasz Popko, „Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)”, BibAn, t. 7, nr 2, s. 287–290, kwi. 2017.