[1]
Łukasz Popko, “Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)”, ba, vol. 7, no. 2, pp. 287–290, Apr. 2017.