[1]
J. Nawrot, „Aluzje literackie w teologicznej ocenie działań arcykapłana Szymona w 1 Mch 14,5”, BibAn, t. 11, nr 1, s. 5–23, sty. 2021.