Chwiła, D. „Marek Parchem (tł. I oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: Tekst Aramejski – przekład – Aparat Krytyczny – Przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021)”. The Biblical Annals, t. 12, nr 2, kwiecień 2022, s. 329-32, doi:10.31743/biban.13555.