Piwowar, A. „Jezus Zmartwychwstał Czy Został Obdarzony Zmartwychwstaniem? Interpretacja Nowotestamentalnych Form Strony Biernej Czasownika ἐγείρω”. The Biblical Annals, t. 7, nr 2, kwiecień 2017, s. 251-69, https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/950.