Popko, Łukasz. „Piotr Jaworski, Tożsamość Proroka W świetle Jr 23,9-40. Studium Egzegetyczno-Teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)”. The Biblical Annals, t. 7, nr 2, kwiecień 2017, s. 287-90, https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953.