Nawrot, J. „Aluzje Literackie W Teologicznej Ocenie działań arcykapłana Szymona W 1 Mch 14,5”. The Biblical Annals, t. 11, nr 1, styczeń 2021, s. 5-23, doi:10.31743/biban.9926.