Chwiła, Dorota. „Marek Parchem (tł. I oprac.), Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa: Tekst Aramejski – przekład – Aparat Krytyczny – Przypisy (Biblia Aramejska 5; Lublin: Gaudium 2021)”. The Biblical Annals 12, no. 2 (kwiecień 28, 2022): 329–332. Udostępniono sierpień 8, 2022. https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/13555.