Popko, Łukasz. “Piotr Jaworski, Tożsamość Proroka W świetle Jr 23,9-40. Studium Egzegetyczno-Teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016)”. The Biblical Annals 7, no. 2 (April 19, 2017): 287–290. Accessed April 23, 2024. https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953.