1.
Popko Łukasz. Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). BibAn [Internet]. 19 kwiecień 2017 [cytowane 28 marzec 2023];7(2):287-90. Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953