1.
Popko Łukasz. Piotr Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). ba [Internet]. 2017 Apr. 19 [cited 2024 Jul. 18];7(2):287-90. Available from: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ba/article/view/953