[1]
ROZMARYNOWSKA, K. 2022. Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. 34, 3 (135) (mar. 2022).