(1)
ROZMARYNOWSKA, K. Pamięć Jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” W Filozofii Paula Ricoeura. ethos 2022, 34.