ROZMARYNOWSKA, K. (2022). Pamięć jako wierność. Idea pamięci „fortunnej” w filozofii Paula Ricoeura. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 34(3 (135). Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/13703