ROZMARYNOWSKA, Karolina. 2022. „Pamięć Jako wierność. Idea pamięci «fortunnej» W Filozofii Paula Ricoeura”. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL 34 (3 (135). https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/13703.