ROZMARYNOWSKA, K. (2022) „Pamięć jako wierność. Idea pamięci «fortunnej» w filozofii Paula Ricoeura”, Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 34(3 (135). Dostępne na: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/13703 (Udostępniono: 29 maj 2023).