[1]
K. ROZMARYNOWSKA, „Pamięć jako wierność. Idea pamięci «fortunnej» w filozofii Paula Ricoeura”, ethos, t. 34, nr 3 (135), mar. 2022.