ROZMARYNOWSKA, K. „Pamięć Jako wierność. Idea pamięci «fortunnej» W Filozofii Paula Ricoeura”. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, t. 34, nr 3 (135), marzec 2022, https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/13703.