ROZMARYNOWSKA, Karolina. „Pamięć Jako wierność. Idea pamięci «fortunnej» W Filozofii Paula Ricoeura”. Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL 34, no. 3 (135) (marzec 28, 2022). Udostępniono maj 29, 2023. https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/13703.