[1]
Zasuwa, G. 2022. Rola zaufania i nieufności w relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a intencją bojkotu: analiza mediacji równoległej. Nowe Tendencje w Zarządzaniu. 2, (grudz. 2022), 7–20. DOI:https://doi.org/10.31743/ntz.14548.