(1)
Kawalec, P. Transformacja Cyfrowa: Szanse I Wyzwania Dla przedsińôbiorstw. ntz 2021, 1, 45-69.