(1)
Zasuwa, G. Rola Zaufania I nieufności W Relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a Intencją Bojkotu: Analiza Mediacji równoległej. ntz 2022, 2, 7-20.