Kawalec, P. (2021). Transformacja cyfrowa: szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw. Nowe Tendencje W Zarządzaniu, 1, 45–69. https://doi.org/10.31743/NTZ.13191