Skrzypek, A. (2022). Dojrzałość organizacji − źródła, uwarunkowania i konsekwencje. Nowe Tendencje W Zarządzaniu, 2, 51–74. https://doi.org/10.31743/ntz.13201