Zasuwa, G. (2022). Rola zaufania i nieufności w relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a intencją bojkotu: analiza mediacji równoległej. Nowe Tendencje W Zarządzaniu, 2, 7–20. https://doi.org/10.31743/ntz.14548