Kawalec, P. (2021) „Transformacja cyfrowa: szanse i wyzwania dla przedsiębiorstw”, Nowe Tendencje w Zarządzaniu, 1, s. 45–69. doi: 10.31743/NTZ.13191.