Skrzypek, A. (2022) „Dojrzałość organizacji − źródła, uwarunkowania i konsekwencje”, Nowe Tendencje w Zarządzaniu, 2, s. 51–74. doi: 10.31743/ntz.13201.