Zasuwa, G. (2022) „Rola zaufania i nieufności w relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a intencją bojkotu: analiza mediacji równoległej”, Nowe Tendencje w Zarządzaniu, 2, s. 7–20. doi: 10.31743/ntz.14548.