[1]
G. Zasuwa, „Rola zaufania i nieufności w relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a intencją bojkotu: analiza mediacji równoległej”, ntz, t. 2, s. 7–20, grudz. 2022.