Skrzypek, A. „Dojrzałość Organizacji − źródła, Uwarunkowania I Konsekwencje”. Nowe Tendencje W Zarządzaniu, t. 2, grudzień 2022, s. 51-74, doi:10.31743/ntz.13201.