Zasuwa, G. „Rola Zaufania I nieufności W Relacji między społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstwa a Intencją Bojkotu: Analiza Mediacji równoległej”. Nowe Tendencje W Zarządzaniu, t. 2, grudzień 2022, s. 7-20, doi:10.31743/ntz.14548.