[1]
Brożyna, P.W. 2020. Posługa charyzmatyczna jako implikacja nowej ewangelizacji na przykładzie Kościoła w Polsce. Studia Nauk Teologicznych PAN. 15 (wrz. 2020), 267–286. DOI:https://doi.org/10.31743/snt.5843.