[1]
Beyga, P.M. 2021. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?. ”. Studia Nauk Teologicznych PAN. 15 (luty 2021), 303–305.