(1)
Brożyna, P. W. Posługa Charyzmatyczna Jako Implikacja Nowej Ewangelizacji Na przykładzie Kościoła W Polsce. SNTt 2020, 267-286.