(1)
Beyga, P. M. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Pt. „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?...”. SNTt 2021, 303-305.